Про журнал

Галузь та проблематика

Подано результати науково-дослідницької роботи з питань теоретичних та прикладних засад розвитку бізнесу та менеджменту; менеджменту міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; інновацій та підприємництва як основа економічного зростання країни; управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємства.

Для викладачів закладів вищої освіти, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Голова програмного комітету

Згуровський М. З., академік НАНУ, д-р. техн. наук, проф., ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Заступник голови програмного комітету

Кравченко М. О., д-р. екон. наук, професор, декан факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Члени програмного комітету

Дергачова В. В., д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дунська А. Р., д-р. екон. наук, проф., професор кафедри менеджменту підприємств,  КПІ ім. Ігоря Сікорського

Григорак М. Ю.,  д-р. екон. наук, доц., професор кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Смерічевська С. В., д-р. екон. наук, проф., професор кафедри логістики, Національний авіаційний університет

Смоляр Л. Г., д-р. екон. наук, проф., професор кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Виноградова О. В., д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій

Тупкало В. М., д-р. техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Хлобистов Є. В., д-р. екон. наук, проф., декан факультету природничих наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Erdeli-Klyap O., Assoc. Prof., PhD, Poznan University of Technology, Poland

Ergün K., PhD, Balikesir University International Relations Research and Application Center, Balikesir, Turkey

Paksiova R, Prof., PhD, University of Economics in Bratislava, Slovakia

Revtiuk Y., PhD, Prof., Poznan University of Technology, Poland

Rogaczewski R., PhD, Head of the Department of Economic Sciences, State University of Applied Sciences in Konin, Poland

Ropuszyńska-Surma E., Dr. hab,  Prof. of  Department of Management Systems and Organizational Development, Wroclaw University of Science and Technology, Poland