Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ

 • для участі в конференції необхідно до 01 квітня 2021 р. включно заповнити заявку для участі, а також  зареєструватися та завантажити свої матеріали за посиланням confmanagement.kpi.ua;
 • продублювати в електронному вигляді тези (tezy_prizvische) електронною поштою на адресу: konfkafmen@kpi.ua;
 • назва файлів з електронною версією тез та з даними про авторів повинна збігатися з прізвищем першого автора;
 • звертаємо Вашу увагу, що розміщення матеріалу авторами через систему OJS на сайті конференції є обов’язковою умовою  публікації роботи у електронному збірнику тез конференції;
 • публікація тез студентів можлива тільки у співавторстві з науковим керівником.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • обсяг тез – 2 повні сторінки формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx;. шрифт Arial, 10 пт, інтервал 1, відступ першого рядка – 1 см. Поля дзеркальні: верхнє – 20 мм, всередині – 20 мм, нижнє – 20 мм, ззовні – 20 мм. Посилання у тексті обов’язкове та здійснюється за зразком: [1, с.1]  (перша цифра – порядковий номер літературного джерела; друга цифра – номер сторінки);
 • при наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation, нумерація справа, в круглих дужках, не відступаючи від правого поля;
 • література нумерована в окремих абзацах, шрифт Arial, кегль 10 (не користуватись автоматичною нумерацією). Література має бути обов’язково оформлена згідно  ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»;
 • послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: у лівому верхньому кутку – УДК; у наступному рядку з правого боку – прізвище та ініціали автора(ів) (не більше двох), (шрифт – напівжирний, курсив); науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи / навчання, місто, держава (шрифт – курсив); назва доповіді вказується ПРОПИСНИМИ літерами симетрично тексту; нижче через один інтервал – текст доповіді з абзацним відступом 0,5 см та література.

Оргкомітет конференції здійснює перевірку на плагіат, рецензування та залишає за собою право відбору тез. Просимо дотримуватися принципів академічної доброчесності.

 

Шаблон для заповнення матеріалів тез, інструкція щодо його заповнення і пам'ятка по бібліографічному опису використаних джерел знаходяться на сайті кафедри менеджменту ФММ КПІ імені Ігоря Сікорського http://management.fmm.kpi.ua/

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.