ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

Анотація

Цифрова трансформація значно впливає на логістичну галузь, створюючи нові можливості та виклики для підприємств. У цьому середовищі конкурентоспроможність стає все більш важливою, і логістичні компанії повинні адаптуватися до нових реалій, щоб зберегти свої позиції на ринку.

Під поняттям забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах цифрової трансформації пропонуємо розуміти здатність підприємства: створювати та використовувати цифрові технології для покращення своїх продуктів, послуг, процесів та бізнес-моделей; адаптуватися до змін на ринку, що постійно еволюціонують під впливом цифрових технологій; ефективно конкурувати з іншими підприємствами, які також впроваджують цифрові технології.

Основний принцип забезпечення конкурентоспроможності логістичних підприємств у контексті цифрової трансформації полягає в успішному впровадженні концепцій цифрової логістики та розумної логістики [1]. Цифрова логістика передбачає використання сучасних цифрових технологій, таких як Інтернет речей, штучний інтелект, аналітика даних тощо, для оптимізації процесів, підвищення ефективності та зниження витрат. Розумна логістика включає в себе аналіз даних для прийняття стратегічних рішень, прогнозування попиту, оптимізації маршрутів та складського управління, що дозволяє підприємствам реагувати на змінні умови ринку та забезпечувати високу якість обслуговування клієнтів. Ці концепції сприяють підвищенню конкурентоспроможності через підвищення ефективності, зниження витрат та підвищення клієнтської задоволеності.

Таким чином, фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сфері надання логістичних послуг у умовах цифрової трансформації можна розглядати з кількох ключових напрямів цифрової та розумної логістик:

  • використання сучасних цифрових технологій, таких як Інтернет речей (IoT), штучний інтелект (AI), аналітика даних, блокчейн тощо;
  • створення самонавчальних систем, які можуть адаптуватися до змін у попиті та умовах ринку;
  • підвищення гнучкості та стійкості логістичних ланцюгів;
  • вдосконалення взаємодії з постачальниками і партнерами за допомогою цифрових платформ та інструментів, яке сприяє підвищенню швидкості та якості постачання;
  • наявність кваліфікованих кадрів, здатних ефективно впроваджувати та використовувати нові технології;
  • безпека даних і кіберзахист;
  • використання цифрових технологій дозволяє створювати персоналізовані послуги та підвищувати рівень задоволення клієнтів.

Забезпечення конкурентоспроможності логістичного підприємства в умовах цифрової трансформації може призвести до наступних результатів: підвищення ефективності та продуктивності; зниження витрат; покращення якості продукції та послуг; збільшення частки ринку.

Важливо зазначити, що забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах цифрової трансформації – це постійний процес, який потребує постійного вдосконалення та адаптації.

Отже, підприємства, які зможуть успішно впровадити вищезазначені фактори, будуть мати значні переваги на конкурентному ринку логістичних послуг в умовах цифрової трансформації.

Посилання

Цифрова логістика. Навчально-методичний комплекс дисципліни: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Я. О. Колешня. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 63 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49818 (дата звернення: 10.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13