РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ІНВЕСТИЦІЙ У СЕКТОРІ ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ В УКРАЇНІ: ДО І ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

Анотація

Одним з важливих чинників розвитку підприємництва у секторі інформація та комунікація є інвестиції. Це зумовлене тим, що інвестиції у цьому секторі спрямовані на розробку і впровадження нових продуктів, сприяють підвищенню продуктивності праці, розвитку інновацій та підтримують цифрову трансформацію в інших секторах української економки. Війна в Україні вливає на інвестиційну активність суб’єктів господарювання у секторі інформації та комунікації у регіональному розрізі. З огляду на це потрібно проаналізувати регіональні відмінності в інвестиціях у секторі інформація та комунікація до і під час війни в Україні (табл. 1).

 

Таблиця 1 – Капітальні інвестиції в основний капітал у секторі інформація та комунікація за регіонами України

Регіон

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності, тис. грн

Темпи зростання капітальних інвестицій, % до попер. року

Структура капітальних інвестицій, % від загального обсягу

Капітальні інвестиції, тис. грн. на 1 суб’єкта господарювання

2020

2021

2022

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

Вінницька область

168629

215233

339123

127,6

157,6

0,80

1,07

2,01

25,65

26,95

Волинська область

11206

7688

14990

68,6

195,0

0,05

0,04

0,09

4,37

2,41

Дніпропетровська область

91068

127349

295480

139,8

232,0

0,43

0,63

1,75

4,85

5,61

Донецька область

1446349

2053795

4647

142,0

0,2

6,84

10,20

0,03

330,90

417,69

Житомирська область

11983

12351

10430

103,1

84,4

0,06

0,06

0,06

2,88

2,46

Закарпатська область

8522

7073

10417

83,0

147,3

0,04

0,04

0,06

3,69

2,31

Запорізька область

94858

15758

37324

16,6

236,9

0,45

0,08

0,22

12,05

1,65

Івано-Франківська область

24596

27885

35071

113,4

125,8

0,12

0,14

0,21

5,85

5,19

Київська область

17465

59626

30233

341,4

50,7

0,08

0,30

0,18

1,36

3,76

Кіровоградська область

10155

16869

28104

166,1

166,6

0,05

0,08

0,17

3,99

5,42

Луганська область

3242

30098

к/с

928,4

0,02

0,15

2,31

19,80

Львівська область

184429

246511

294548

133,7

119,5

0,87

1,22

1,75

7,96

8,47

Миколаївська область

18901

18093

8267

95,7

45,7

0,09

0,09

0,05

3,28

2,60

Одеська область

207484

137355

141498

66,2

103,0

0,98

0,68

0,84

17,63

9,48

Полтавська область

63657

68436

53948

107,5

78,8

0,30

0,34

0,32

13,18

11,44

Рівненська область

1432

3113

34746

217,4

1116,2

0,01

0,02

0,21

0,45

0,78

Сумська область

15046

12123

18194

80,6

150,1

0,07

0,06

0,11

4,54

2,91

Тернопільська область

28293

38880

58025

137,4

149,2

0,13

0,19

0,34

10,34

11,19

Харківська область

157081

339401

184554

216,1

54,4

0,74

1,69

1,09

5,11

9,25

Херсонська область

11367

10412

к/с

91,6

0,05

0,05

3,78

2,88

Хмельницька область

7197

7126

16227

99,0

227,7

0,03

0,04

0,10

2,01

1,59

Черкаська область

19916

30269

27092

152,0

89,5

0,09

0,15

0,16

3,55

4,49

Чернівецька область

12563

21159

14539

168,4

68,7

0,06

0,11

0,09

5,26

7,13

Чернігівська область

3164

4179

6915

132,1

165,5

0,01

0,02

0,04

0,83

0,89

м. Київ

18526136

16617342

15205497

89,7

91,5

87,62

82,56

90,13

295,50

223,19

Джерело: побудовано та обчислено автором на основі [4]

З одного боку, на науково-методологічному рівні це дослідження продовжує вивчення регіональних особливостей функціонування сектору інформації та комунікації в економіці України. Зокрема, проведено порівняння динаміки структурних змін в цьому секторі на регіональному рівні з використанням індексів регіональної спеціалізації Кругмана, Герфіндаля та Тейла та розроблено симультанну модель функціонування цього сектору за регіонами України [1]. Оцінено головні тенденції регіонального розвитку сектору інформації та комунікації, його місця і ролі для повоєнної відбудови креативних індустрій [2].

Визначено чинники структурних змін у секторі інформація та комунікація в країнах ЄС та окреслено перспективи європейської інтеграції для України [3]. З іншого боку, доцільно виокремити головні закономірності інвестування суб’єктів господарювання у секторі інформація та комунікація до і під час війни. 

Згідно з даними табл. 1 у 2020-2022 рр. фіксували регіональні відмінності в обсягах капітальних інвестицій у секторі інформація та комунікація. Лідерські позиції за обсягами капітального інвестування в цьому секторі до війни займали м. Київ, Донецька, Львівська, Одеська, Харківська та Вінницька області.

У 2022 р. ситуація змінилася під впливом війни, Донецька область перестала бути одним з провідних регіонів України за обсягами капітальних інвестицій в секторі інформація та комунікація, замість неї стала Дніпропетровська область. 

Також існують розбіжності в темпах зростання капітальних інвестицій у секторі інформація та комунікація у регіональному розрізі.

У 2021 р. можна виокремити регіони із надзвичайно високими темпами зростання обсягів капітальних інвестицій та регіони, де фіксували падіння темпів зростання. Зокрема, у 2021 р. майже в 9 разів зросли обсяги капітальних інвестицій у цьому секторі в Луганській області, у 3 рази – у Київській області, у 2 рази – у Рівненській області. Через війну змінилися регіональні темпи зростання капітальних інвестицій у секторі інформація та комунікації, майже в 11 разів вони зросли у Рівненській області порівняно з 2021 р., у 2 рази – у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Це зумовлене такими особливостями як релокація суб’єктів господарювання в цьому секторі та віддаленість від лінії фронту.

Крім того, існує регіональна нерівномірність капітальних інвестицій у секторі інформація та комунікація з точки зору структури та в середньому на 1 суб’єкт господарювання в цьому секторі. Це свідчить про те, якими є складним і багатофакторним процес інвестування у секторі інформація та комунікація за регіонами України. На нього впливають просторове розміщення регіону, демографічний та соціальний чинники, умови безпеки тощо.  

Отже, існують позитивні тенденції в інвестуванні у секторі інформація та комунікація в Україні, пов’язані із збільшенням обсягів капітальних інвестицій. Проте у регіональному розрізі існують відмінності у цьому процесі. Під час війни також відбувається інвестування в цьому секторі, проте перевага надається регіонам, які віддалені від активних бойових дій. Перспективи активізації інвестицій у секторі інформація та комунікація будуть залежати від успіхів України на фронті, поточної соціальної та економічної ситуації в країні та темпів цифрової трансформації. 

 

Посилання

Kichurchak M. Information and communication sector at the core of Ukraine’s creative economy: assessing the structure of intercorrelations for sustainable development and postwar recovery. Формування ринкової економіки в Україні. 2023. Вип. 49. С. 3–18. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2023.49.0.4901 (дата звернення: 29.03.2024).

Кічурчак М. Вплив сектору інформації та комунікації на просторовий розвиток і пост-воєнну відбудову креативних індустрій в економіці України. Економічний форум. 2023 № 1 (3). С. 12–21. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-2 (дата звернення: 15.03.2024).

Кічурчак М. Структурні зміни в секторі інформації та комунікації в системі креативної економіки країн ЄС: досвід для України. Економіка і прогнозування. 2022. № 3. С. 115–130. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2022.03.115 (дата звернення: 09.03.2024).

Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13