ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

Анотація

Однією з переваг сучасності є використання результатів технологічного прогресу, який забезпечує, іноді, докорінну зміну внутрішньої структури підприємства, адже вносить безліч інновацій в роботу. По-перше, кожен співробітник може залишатися на зв’язку та брати активну участь у житті колективу, навіть на відстані у сотні кілометрів. По-друге, створюються нові умови для співпраці, а саме зміна робочого середовища. До прикладу [3], через пандемію Covid-19 21% українців перейшли на дистанційний формат роботи, але продовжили ефективно виконувати свої робочі функції. По-третє, це відкриває нові можливості для участі у міжнародних проєктах та дистанційного навчання.

Проте, технологічний прогрес має і негативні наслідки. Зазвичай, у колективі є тенденція наслідувати думку більшості. За власними спостереженнями, у 70% випадків вона наносить негативний вплив на результати спільної діяльності. Зі збільшення медіапростору збільшився суспільний вплив на окремі події. Спільнота схильна слідувати стереотипам, сформованим в зовнішньому середовищі. До прикладу, стереотип селективного сприйняття. Він характеризується ораєнтуванням на людину, що буде підтримувати «правильність» загальної думки, а не висловлювати власну. Іншим прикладом є дискримінація за віковою категорією, так званий ейджизм.  Вперше стереотип як термін у соціологічному значенні вжив американський журналіст Волтер Ліппман у своїй книзі «Суспільна думка», опублікованій у 1922 році.  Стереотипом він називав метод,  за допомогою якого суспільство намагається категоризувати людей. Тобто, ґрунтуючись на деяких характеристиках окремих осіб, ставить загальний «штамп» на суспільну групу, до якої вони належать [1].

Стереотипне мислення  часто створює громадський тиск, який дуже впливає, як на ефективність роботи персоналу, так і на його значущість [2]. Порівнюючи себе з іншими, успішнішими, продуктивнішими, вмотивованішими робітниками, їх досягнення здаються незначними, а вмотивованысть рухатись та розвиватись знижується. Тому, дуже важливою складовою ефективного функціонування колективу є формування корпоративної культури зі своїми цінностями, принципами та стандартами комунікації, які впливатимуть на позитивний клімат в команді.

Для забезпечення ефективної роботи організації в сучасному бізнес-середовищі, менеджеру варто врахувати низку особливостей під час формування корпоративної культури. Корпоративна культура повинна бути гнучкою до змін та сприяти швидкій адаптації до нових умов. Для забезпечення сильної репутації бренду важливо забезпечити в команді прозорість, чесність та дотримання принципів доброчесності. Підтримка безперервного професійного розвитку працівників, розвиток лідерських якостей, сприяння співпраці та командній роботі, стимулювання інновацій для розвитку креативності та відкритості до змін – все це сприятиме формуванню міцної та конкурентностпроможної компанії.

Ще однією характерною рисою сучасної корпоративної культури, є розвиток вертикальних комунікацій. Вертикальні комунікації - це обмін інформацією між ієрархічними рівнями організації. Вони мають більш пріоритетне значення, аніж горизонтальні та діагональні, адже охоплюють організацію в цілому, а не окремі її підрозділи. Головним пріоритетом, є те, що вони мають зворотній зв’язок, від працівника до керівника. 

Результуючи проаналізовану інформацію можемо сказати, що формування ефективної корпоративної культури у сучасному бізнес-середовищі потребує використання системного підходу, залучення в процес всіх ланок управління та працівників. Варто пам’ятати, що корпоративна культура - це «бренд» компанії, чим він якісніший та стабільніший, тим кращий результат.

Посилання

«12 стереотипів у роботі з персоналом№: вебсайт. URL: https://budni.robota.ua/corporate-culture/z-drugogo-poglyadu-12-stereotipiv-u-roboti-z-personalom (дата звернення: 06.04.2024)

«Стереотипи: найбільше зло чи життєва необхідність?»: вебсайт. URL: https://lysty.net.ua/stereotypes/ (дата звернення: 06.04.2024)

«Соцопитування»:вебсайт. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cherez-pandemiji-21-ukrajintsiv-perejshli-na-distantsijnij-format-roboti-sotsopituvannja.html (дата звернення: 08.04.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13