РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У МЕЖАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Автор(и)

Анотація

Вивчено різноманітні аспекти впровадження ШІ в управління проектами, включаючи існуючі підходи та методики, а також найкращі практики в цій області [1]. Опановано основні інструменти та технології, необхідні для ефективного використання ШІ у проектному управлінні, такі як машинне навчання, обробка природної мови та аналіз даних.

Опановано основні інструменти та технології, необхідні для ефективного використання штучного інтелекту (ШІ) у проектному управлінні. Машинне навчання є одним з ключових елементів, оскільки воно дозволяє системам ШІ навчатися на основі даних та вдосконалювати свої алгоритми без явного програмування. Далі, обробка природної мови є важливою складовою, оскільки вона дозволяє системам розуміти та аналізувати людську мову, що стає важливим аспектом в проектному управлінні. Крім того, аналіз даних виступає ключовою складовою, оскільки великий обсяг інформації, що супроводжує проекти, може бути ефективно оброблений та використаний для прийняття обґрунтованих управлінських рішень за допомогою алгоритмів ШІ. Тому опанування цих інструментів є важливим кроком для успішного використання ШІ у сфері проектного управління.

Проаналізовано можливості та переваги впровадження штучного інтелекту (ШІ) в управління проектами, виявлено, що використання ШІ дозволяє досягти значного покращення у багатьох аспектах проектного управління. ШІ може прогнозувати ризики, оптимізувати використання ресурсів та ефективно планувати завдання завдяки використанню різноманітних алгоритмів і технологій. Наприклад, використання алгоритмів машинного навчання дозволяє автоматизувати процес прогнозування ризиків, забезпечуючи більш точні та надійні прогнози, що сприяє уникненню непередбачуваних ситуацій. Також, штучний інтелект може підтримувати оптимальне використання ресурсів шляхом аналізу великих обсягів даних та розробки оптимальних стратегій їх розподілу.

 

Таблиця 1 – Порівняння традиційних і цифрових методів управління проектами

Аспект управління проектами

Традиційні методи

Штучний інтелект

Прогнозування ризиків

Ручний аналіз і досвід

Використання алгоритмів машинного навчання для прогнозування та управління ризиками

Оптимізація ресурсів

Ручне планування та моніторинг

Автоматизоване планування та розподіл ресурсів на основі аналізу даних

Планування завдань

Статичне планування

Динамічне планування на основі аналізу змінних умов та даних

 

Проаналізовано можливості та переваги впровадження ШІ в управління проектами, зокрема здатність прогнозувати ризики, оптимізувати ресурси та планувати завдання з використанням алгоритмів ШІ. Систематизовано отримані дані та інформацію для створення чіткого зображення ефективного впровадження ШІ у проектне управління.

Систематизовано отримані дані та інформацію для створення чіткого зображення ефективного впровадження ШІ у проектне управління. Такий підхід дозволяє структурувати знання та досвід у галузі та використовувати їх для побудови стратегій вдосконалення бізнес-процесів через використання ШІ.

Зроблено висновок, що використання ШІ в управлінні проектами є не лише актуальним, а й стратегічно важливим для підвищення конкурентоспроможності підприємства. ШІ може стати ключовим фактором успіху проектів, забезпечуючи їх вчасне виконання, оптимізацію витрат та досягнення бажаних результатів.

Посилання

Гнатенко, І. (2019). Штучний інтелект у проектному менеджменті: теоретичні засади та практичне застосування. Ефективна економіка, (Випуск 9). URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7268 (дата звернення: 12.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13