ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Анотація

Бізнес-процес представляє собою послідовний набір операцій, який стосується організаційної діяльності, які виконуються в межах підприємства з метою досягнення певної бізнес-мети. Це систематично організовані дії, спрямовані на виробництво товарів або надання послуг, оптимізацію внутрішніх процесів та задоволення потреб клієнтів [1]. Систематична організація цих дій допомагає забезпечити оптимальне використання ресурсів, покращити продуктивність та забезпечити високу якість виробництва. Постійний моніторинг та оптимізація бізнес-процесів на виробництві дозволяють підприємствам бути конкурентоспроможними та гнучкими в умовах швидко змінного ринкового середовища.

Також варто зазначити, що в епоху швидкого технологічного прогресу та постійних змін у бізнес-середовищі діджиталізація бізнес-процесів на підприємстві стає ключовим стратегічним напрямком для забезпечення конкурентоспроможності та стійкості компанії. Цифрові технології перетворюють усі аспекти ведення бізнесу, від управління виробництвом до обслуговування клієнтів, та відкривають нові можливості для оптимізації, інновацій та розвитку. Але як і будь-якої системи та методу є переваги та недоліки які наведені у табл. 1.

 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки діджиталізації бізнес-процесів

 

Переваги

 

Недоліки

 

Підвищення ефективності. Автоматизація та оптимізація процесів дозволяє підприємствам зменшити час виконання завдань, підвищити продуктивність та знизити витрати.

Високі витрати на впровадження. Діджиталізація може вимагати значних інвестицій у нові технології, програмне забезпечення та навчання персоналу.

 

Покращення якості. Цифрові технології дозволяють покращити якість продукції або послуг шляхом забезпечення більшої точності та контролю над процесами.

Необхідність зміни організаційної культури. Часто впровадження цифрових інновацій вимагає перегляду та зміни у культурі та підходах до роботи підприємства, що може бути складним та тривалим процесом.

Збільшення конкурентоспроможності. Підприємства, які успішно діджиталізують свої бізнес-процеси, можуть швидше реагувати на зміни в ринкових умовах та стати більш конкурентоспроможними.

Ризик кібербезпеки. З впровадженням нових цифрових систем зростає ризик кібератак та витоку конфіденційної інформації.

 

Підвищення клієнтського задоволення. Вдосконалені бізнес-процеси можуть покращити досвід клієнтів, забезпечуючи швидке та якісне обслуговування.

Можливість втрати робочих місць. Автоматизація бізнес-процесів може призвести до зменшення потреби у людських ресурсах, що може вплинути на робочі місця та спричинити соціальні проблеми.

Джерело: створено авторами

 

Отже, як ми бачимо, діджиталізація бізнес-процесів є важливим кроком для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності сучасного підприємства. Крім загальних переваг та недоліків, наведених у таблиці, доцільно буде розглянути специфіку діджиталізації для підприємств енергетичної галузі.

Енергетична галузь є критично важливою для економіки та функціонування суспільства, тому оптимізація її бізнес-процесів шляхом діджиталізації має вирішальне значення. Впровадження цифрових технологій в енергетиці може забезпечити (рис.1):

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Впровадження цифрових технологій в енергетиці

Джерело: сформовано авторами

 

Однак, впровадження діджиталізації в енергетиці також має певні виклики та ризики, такі як необхідність забезпечення надійності та безперервності постачання енергії, висока вартість модернізації застарілої інфраструктури, вимоги до кібербезпеки та захисту критично важливих систем.

Підсумовуючи, діджиталізація бізнес-процесів є невід'ємною частиною розвитку сучасних підприємств, у тому числі й в енергетичній галузі. Врахування галузевих особливостей та ретельне планування дозволить максимізувати переваги цифрової трансформації та мінімізувати ризики.

Посилання

Облік, аналіз, аудит у забезпеченні безперервної діяльності: монографія / за заг. ред Є. Є. Іоніна. Вінниця : ТВОРИ, 2021. 244 с.

Діджиталізація в енергетиці – можливості та технології, URL: https://avenston.com/articles/digitalization-in-the-energy-sector/ (дата звернення: 01.04.2024)

Цифровізація як запорука сталого розвитку енергетичної галузі, URL: https://interfax.com.ua/news/blog/757318.html (дата звернення: 03.04.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13