ЗМІНА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Анотація

Сучасний світ характеризується динамічністю, мінливістю та непередбачуваністю. Ці фактори ставлять перед підприємствами нові виклики, змушуючи їх постійно адаптуватися та вдосконалюватися. Одним з ключових інструментів такої адаптації стає зміна бізнес-моделі, яка охоплює такі складові, як ціннісна пропозиція, канали збуту, ланцюжок постачання, структура витрат та джерела доходів.

Згідно з даними дослідження, проведеного групою Economist Intelligence Unit, 50% керівників провідних компаній в світі вважають, що процвітання інноваційної бізнес-моделі компанії більш важливіше, ніж інноваційні продукти або послуги. Обстеження, проведене IBM демонструє аналогічні результати [1]. Майже всі респонденти заявили про необхідність коригування бізнес-моделі. Існує ряд причин, чому підприємствам може знадобитися змінити свої бізнес-моделі:

1. Зміна потреб клієнтів: очікування та поведінка клієнтів постійно змінюються, тому підприємствам необхідно оновлювати свою ціннісну пропозицію, щоб залишатися конкурентоспроможними.

2. Поява нових технологій: нові технології можуть відкривати нові можливості для ведення бізнесу, а також створювати нові загрози для існуючих моделей.

3. Зміна конкурентного середовища: поява нових конкурентів або зміна стратегії існуючих може змусити підприємства переглянути свою бізнес-модель.

4. Економічні та політичні зміни: економічні кризи, політичні потрясіння, екологічні проблеми можуть призвести до необхідності адаптації бізнес-моделей [2].

Зміна бізнес-моделі представляє собою складний процес, який потребує ретельного планування та реалізації. Алгоритм цього процесу наступний: 1) проведення ретельного дослідження(вивчення своїх клієнтів, конкурентів, ринок і технологічні інновації); 2) визначення чіткої мети (чого ми хочемо досягти зміною бізнес-моделі); 3) розробка плану дій (потрібно усвідомлювати в який спосіб будуть впроваджуватися зміни); 4) забезпечення підтримки з боку персоналу (персоналу варто пояснити, чому потрібні зміни, і як вони вплинуть на їхню роботу); 5) готовність до ризиків.

На думку авторів, одним з сучасних трендів трансформації  бізнес-моделей є їх діджиталізація,  яка призводить до активного перетворення бізнес-моделей з традиційних на цифрові (платформні). Цей процес включає в себе інтеграцію цифрових технологій та інноваційних методів і дозволяє компаніям відповідати сучасним викликам, потребам ринку та відкриває нові перспективи для створення та розширення бізнесу [3].

Отже, сучасний динамічний світ вимагає від підприємств постійного перегляду та оновлення своїх бізнес-моделей. Цифрова трансформація є як викликом для бізнесу, так і перспективою його розвитку, що допомагає створювати адаптивні до умов зовнішнього середовища та інноваційні бізнес-моделі, які спроможні відповідати змінам у глобальному економічному середовищі та забезпечувати стійкий розвиток компаній. Досвід провідних світових компаній доводить, що пошук шляхів модернізації існуючої або розробки принципово нової бізнес-моделі найефективніше розпочинати на піку прибутковості поточної бізнес-моделі. Отже, зміна бізнес-моделей це життєва необхідність для підприємств, які прагнуть до успіху в динамічному світі. До ключових фактори успішної трансформації бізнесу можна віднести ретельне планування, формулювання чіткої мети та плану дій, підтримку персоналу та готовність до ризиків.

 

Посилання

Проблеми розроблення ефективної бізнес-моделі підприємства у сучасних риноквих умовах. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/271.pdf (дата звернення: 20.03.2024).

Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci. Ch. Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. In: Communications of the Association for Information Systems. 2017. Vol. 1. РР. 128–146.

Трансформація бізнес-моделей компаній: сучасні виклики та перспективи у цифровій економіці. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2555 pdf (дата звернення: 21.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13