ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

Анотація

Воєнні дії, що тривають на території України несуть серйозні знищення для енергетичної галузі. У той же час, незважаючи на спричинені виклики, поступово зростають перспективи для суб’єктів господарювання енергетики. Підприємствам необхідно прилаштовуватися до нових реалій і підшукувати напрями підвищення своєї міжнародної конкурентоспроможності.

Зважаючи на вищезазначене слід здійснити аналіз факторів, що впливають на здатність бути конкурентоспроможними українським підприємствам енергетики на міжнародній арені, й сформулювати стратегії, що дозволять їм зберегти й зміцнити своє становище в глобальному енергетичному ландшафті.

Факторами впливу на міжнародну конкурентоспроможність українських підприємств енергетики є: цінова конкурентоспроможність; якість продукції та послуг; технологічна розвиненість; доступ до ринків збуту; енергоефективність; регулятивне середовище; інвестиційний клімат.

Важливим чинником забезпечення здатності бути конкурентоспроможним підприємствам енергетики є методи й інструменти державного регулювання, що сприяють  стабілізаціі взаємозв'язків ринку енергетики. Слід розглянути законодавчі проєкти у сфері енергетики України, що впливають на її розвиток разом із воєнним станом.

Завдяки Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» [1] є імплементація основоположних принципів європейського енергетичного ринку в український економічний простір, а саме, основ доброчесності й прозорості. Це важливий момент інноваційного законодавства, що визначає курс на відкриття й прозорість в енергетиці, спираючись на найкращі практики та стандарти ЄС. Узгоджено з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2023 року № 924,  створення Національного енергетичного і кліматичного плану (НЕКП) [2]. Це є обов’язковим заходом, що транслює важливість здійснення відповідального ставлення України перед масштабними викликами у сфері захисту довкілля й сталого розвитку. Зазначений план регламентує не тільки енергетичне майбутне  України, а також транслює серйозний крок для створення відповідального й стійкого енергетичного сектора. 

Для покращення конкурентоспроможності енергетичної сфери слід звернути увагу на комплексний підхід,  базою  якого  є  створення активних  стратегій  розвитку  підприємства, що залежить від сукупної стратегії  розвитку всіх суб’єктів господарювання. Під час здійснення   розгляду   існуючих   і   потенційних конкурентних переваг підприємствами енергетичної галузі  слід звернути увагу на:  оцінювання ефективності   діяльності; підвищення професіоналізму кадрів; впровадження нестандартних методів управлінням підприємством;  досвід конкурентів і лідерів на ринку [3, с.50].

Також, для підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств енергетики України в умовах воєнного стану буде вкрай необхідним здійснити диверсифікацію джерел енергії. Адже це дає можливість зменшити вразливість підприємств перед небезпеками, що пов'язані з військовим конфліктом. Скорочення використання енергії і здійснення оптимізації виробничих процесів може посприяти зниженню витрат і зробити підприємства більш енергоефективними. 

Отже, через вплив факторів воєнного стану в країні, виникли нові  виклики в енергетичній галузі України. Відповіддю до  впливу цих чинників  необхідне  формування та здійснення стратегії підвищення конкурентоспроможності   електроенергетики,  що є важливим  для ефективної роботи підприємств енергетичної галузі на міжнародній арені.

Посилання

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3141-20#Textl (дата звернення: 7.04.2024).

Законодавчі зміни у сфері енергетики україни - european business association. European Business Association. URL: https://eba.com.ua/zakonodavchi-zminy-u-sferi-energetyky-ukrayiny/ (дата звернення: 07.04.2024).

Petrova I. Forming of competitiveness strategy for ensuring the economic security of the electric power industry enterprise. «Scientific notes of the University «KROK». 2023. № 2. С. 44–52. URL: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-44-52 (дата звернення: 07.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації