ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ

Автор(и)

Анотація

Глобалізація як цифровий трансформаційний виклик до економіки та суспільства впливає на переміщення трудових ресурсів як у межах країни, так і в міжнародному масштабі. Це зазначалось на саміті G20 в Індії 9.09.2023 року. Зокрема, Індія запропонувала розглянути в якості одного із основних напрямів розгляд діджиталізації інфраструктури світового господарства. В сучасних умовах цифровізація є основою трансформаційних перетворень у розвитку світового господарства, та його окремих сегментів, зокрема тих, що пов’язані з інтернаціональним використанням робочої сили, ІКТ-технологій, діджиталізації знарядь праці, підвищення якості товарів та інноваційних послуг. Саме вони сьогодні набувають першорядного значення у розвитку економіки країн світу, та, безумовно, передбачають здійснення виваженої реалізації товарів і послуг. Зазначені виклики потребують, передусім, детального вивчення напрямів діджиталізації світового ринку робочої сили.

По-перше, треба відмітити, що цифрові технології та інфраструктура змінюють існуючі робочі місця та створюють нові. При цьому, відбуваються суттєві трансформаційні зміни, що піднімають на вищий рівень використання мобільності трудових ресурсів. Наведені елементи доцільно розглядати у якості основних складових діджиталізації світового ринку робочої сили.

По-друге, діджиталізація світового ринку робочої сили органічно пов'язана та впливає на оптимізацію сучасної структури міжнародних міграційних потоків у сторону зростання у них частки висококваліфікованої робочої сили, у тому числі ІТ-фахівців. Проте, кінцева мета суб’єктів міжнародної міграції робочої сили не змінюється. Економічну сутність цього явища варто розглядати як постійний рух міжнародних міграційних потоків, суб’єкти яких, незалежно від їх професійної спрямованості прагнуть отримати достатнє відшкодування, в тому числі, набутих ними діджиталізаційних навиків. 

По-третє, особливості діджиталізації світового ринку робочої сили: а) відбувається інтенсивний розвиток інтернаціонального ІТ-сектору світового ринку робочої сили; б) формуються цифрові робочі місця у приймаючих країнах; в) здійснюється виробництво цифрових матеріалів і товарів; г) зростає надання діджитал послуг на світовому ринку робочої сили; д) посилюється цифрова підготовка робочої сили; е) цифровізується людський / інтелектуальний інтерфейс машин; є) створюються форми діджитал управління; ж) зникає потреба у конкретних професіях завдяки впровадженню штучного інтелекту; з) зростає обсяг використання цифрових платформ та краудсорсингу.

По-четверте, у процесі діджиталізації світового ринку робочої сили останнім часом посилюється позиція і нашої держави. Насамперед, це обумовлено швидкими темпами цифровізації національної економіки, яка по цьому показнику входить до провідних країн світу. Окрім цього, треба відмітити наявність військового стану в Україні, що спричинила агресія рф. Це призвело до виваженої міграції близько 9 млн. наших співвітчизників [1]. У даному зв’язку треба відзначити, що участь нашої країни у діджиталізації світового ринку робочої сили, передусім, територіально охоплює його європейський сектор. Наші вимушені переселенці, у більшій свої частині працюють у Польші, ФРН, Чехії, Словаччині, Італії, Франції, Португалії, Іспанії та інших країнах. Тут, серед нашої робочої сили слід відмітити значну частку висококваліфікованих фахівців, спеціалістів ІТ-професій. Особливістю їх працевлаштування на європейському ринку праці, внаслідок війни, є те, що переважно залучаються до ІТ-праці наші співвітчизниці. Важливою складовою участі України у діджиталізації світового ринку робочої сили є дистанційна робота українських ІТ-фахівців у компаніях інших країн, що функціонують в Україні та за кордоном. Суттєвим напрямом долучення України до діджиталізації світового ринку робочої сили треба вважати і зміцнення вітчизняного ІТ-сектору на світовому ринку цифрових послуг. Темпи обсягів їх надання навіть у період військового стану були стабільними, порівняно з іншими експортними галузями національного господарства.

Посилання

Кількість українців та їх міграція за кордоном через війну. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3732355-kilkist-ukrainciv-ta-ih-migracia-za-kordon-cerez-vijnu.html (дата звернення: 03.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації