ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ЛОГІСТИЦІ: КЛЮЧ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

Анотація

Вивчено ретельні дослідження та аналіз існуючих логістичних практик і технологій дозволяє зрозуміти, які саме аспекти потребують удосконалення і які можливості можуть бути використані для досягнення конкурентної переваги [1]. Вивчення тенденцій розвитку логістичного сектору дозволяє зазначити перспективні напрямки для подальших досліджень та розвитку.

 Опановано після вивчення різноманітних джерел та аналізу великої кількості інформації ключові принципи та методи, які можуть бути використані для впровадження інновацій у логістичні процеси [2]. Це включає в себе як стратегічні, так і технічні аспекти, що стосуються використання новітніх технологій та методів управління.

Проаналізовано внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на логістичні системи, зокрема їхні сильні та слабкі сторони, потенційні загрози та можливості. Даний аналіз є ключовим етапом у розумінні ситуації на ринку та визначенні стратегічних напрямків розвитку. Враховуючи зібрані дані, було складено таблицю SWOT-аналізу логістичних систем, що допомагає візуалізувати виявлені фактори та здійснити обґрунтовані стратегічні рішення для підвищення конкурентоспроможності.

 

Таблиця 1 – SWOT-аналіз логістичних систем: аналізування внутрішніх та зовнішніх факторів

Категорія

Категорія

Слабкі сторони

Загрози

Можливості

Технології

Високий рівень автоматизації та використання передових IT-рішень

Недостатня інтеграція між різними логістичними системами

Ризик відстає від конкурентів, які активно використовують новітні технології

Впровадження інноваційних систем управління та моніторингу

Людські ресурси

Висока кваліфікація персоналу та ефективна комунікація в команді

Недостатня підготовка персоналу до роботи з новими технологіями

Ризик втрати персоналу зі спеціалізованою експертизою

Навчання та розвиток персоналу в галузі логістики та новітніх технологій

Інфраструктура

Сучасні складські приміщення та транспортні мережі

Недостатня географічна покриття або обмеженість інфраструктури

Ризик обмеження росту через недостатність інфраструктури

Модернізація та розширення існуючої інфраструктури

Вартість

Ефективне управління витратами та оптимізація логістичних процесів

Високі витрати на транспортування та зберігання товарів

Ризик збільшення витрат у зв'язку зі зростанням попиту

Ефективне управління витратами та пошук альтернативних постачальників

 

Систематизовано отриману інформацію, що була упорядкованою відповідно до стратегічних цілей і завдань, які ставилися перед дослідженням. Це дозволило створити структурований план дій для впровадження інноваційних рішень у логістичний процес підприємства.

Зроблено висновок, що на основі проведеного аналізування та систематизації інформації, інноваційні підходи у логістиці дійсно є ключовим чинником для підвищення конкурентоспроможності. Впровадження новітніх технологій, стратегій управління та методів оптимізації дозволяє не лише пристосуватися до змін у ринковому середовищі, а й займати лідерські позиції, забезпечуючи стабільний й ефективний розвиток підприємства.

Посилання

Кузнєцова Т., Банар О., Понедільчук Т., Кузнєцов Є. Перспективи розвитку HR-менеджменту, бізнесу та логістики в епоху діджиталізації й євроінтеграції. Видавництво «Ефективна економіка», Вип. 2, Київ-2024. C. 113-120.

Кузнєцов Є., Кузнєцова Т. Нові горизонти цифрової компетентності: інтеграція VR/AI до викладання менеджменту, діджиталізації бізнесу та логістики в контексті європеїзації вищої освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова компетентність вчителя нової української школи 2024: інновації в умовах змін».

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни