ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Анотація

В сучасному конкурентному середовищі інноваційний розвиток є ключовим фактором успіху  підприємства. Це стосується як великих корпорацій, так і малих та середніх компаній, які вдаються до   інновацій, щоб пропонувати покращені продукти та послуги, які вирізняють їх від конкурентів

Інноваційний розвиток підприємств – це діяльність, що спирається на постійний пошук нових методів та засобів задоволення споживацьких потреб та підвищення ефективності господарювання; розвиток, що передбачає розширення меж інноваційної діяльності та впровадження інновацій в усі сфери діяльності підприємства. Цей процес може охоплювати широкий спектр інновацій, включаючи технологічні новації, нові підходи до виробництва, управління, маркетингу тощо [1].

Цільові орієнтири інноваційного розвитку підприємств різняться в залежності від стратегічних цілей та умов функціонування підприємства. Вони встановлюються з метою спрямування інноваційної діяльності, зосередженості інноваційних зусиль та досягнення визначених результатів [2].

Один з основних цільових орієнтирів інноваційного розвитку – це розробка та впровадження нових або покращених продуктів та послуг, які відповідають на потреби клієнтів та виходять за межі того, що пропонує конкуренція [3]. Інновації можуть бути спрямовані на оптимізацію виробничих процесів, зменшення витрат, підвищення якості продукції та покращення управління ресурсами. Вони можуть допомогти підприємству зайняти нові ринки, розширити асортимент продукції, а також проникнути на міжнародні ринки. Інновації можуть покращити споживчі властивості продуктів, забезпечуючи вищу якість, більшу зручність використання або нові функції, що відповідають  вимогам  клієнтів. Існує ряд шляхів, які дозволяють підприємствам забезпечити інноваційний розвиток (табл. 1).

 

Таблиця 1 – Шляхи забезпечення інноваційного розвитку підприємств

Напрямок

Заходи

Створення сприятливого середовища для інновацій

-      Стимулювання інноваційної діяльності з боку держави: фінансова підтримка НДДКР і комерціалізації інновацій; зменшення податкового навантаження для підприємств, які інвестують в інновації

-      Запровадження інноваційної культури, заохочення творчості та ініціативи працівників; підтримка ризиків та експериментів.

Підвищення кваліфікації кадрів

-      Розвиток системи освіти та підготовки кадрів у сфері інновацій.

-      Заохочення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

-      Запровадження програм обміну досвідом з іншими країнами.

Розвиток інфраструктури

-      Створення сучасної інфраструктури для інноваційної діяльності (центри трансферу технологій, дослідницькі центри).

-      Забезпечення доступу до інформації та ресурсів, розвиток ІКТ

Міжнародне співробітництво

-      Співпраця з іншими країнами в рамках міжнародних програм та проектів.

-      Залучення іноземних інвестицій.

Використання інформаційних технологій

-      Впровадження систем автоматизації та управління виробництвом.

-      Використання штучного інтелекту та інших передових технологій.

-      Розвиток електронної комерції.

Моніторинг та оцінка інноваційної діяльності

-      Проведення регулярного моніторингу інноваційної діяльності.

-      Оцінка ефективності інноваційних проектів.

-      Внесення змін до інноваційної стратегії підприємства.

Отже, інноваційний розвиток – це складний та багатогранний процес, який потребує системного підходу та постійної уваги з боку керівництва. Забезпечення інноваційного розвитку дозволяє підприємствам залишатися конкурентоспроможними, освоювати нові ніші та генерувати прибуток. 

Посилання

Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. К.: Професіонал, 2011. 960 с.

Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. 126 с.

Ціннісні орієнтири інноваційного розвитку URL: https://dse.org.ua/arhcive/44/1.pdf (дата звернення 01.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни