ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

Анотація

В сучасному бізнес-середовищі компанії щодня змагаються за кожного клієнта та конкурують між собою. Успіх підприємства залежить від його здатності до інновацій, швидкості адаптації до змін ринку та пристосування. Інноваційні технології — ключовий фактор, що визначає  конкурентоспроможність підприємства і забезпечує стабільний розвиток в довгостроковій перспективі. Згідно з «Організацією економічного співробітництва та розвитку», — технологічна інновація — це новий або вдосконалений продукт чи процес, що відрізняється від попередніх за своїми технологічними характеристиками. Ці інновації можуть бути введені на ринок у вигляді нових продуктів чи процесів, які мають конкретні переваги для підприємства, що їх розробляє. Вони можуть включати як продуктові, так і процесні інновації, які відповідають потребам та вимогам споживачів і дозволяють підприємству залишатися конкурентоспроможним на ринку [1].

Технологічні інновації в Україні — ключовий фактор економічного зростання та підвищення продуктивності, що сприяє розвитку нових галузей та створенню робочих місць. Країни, що активно впроваджують інновації, отримують конкурентну перевагу на світовому ринку, виробляючи товари та послуги відповідно до міжнародних стандартів. Технологічні інновації також сприяють вирішенню місцевих проблем у сільському господарстві, охороні здоров'я, освіті та енергетиці, покращуючи якість життя громадян та підвищуючи імідж країни на міжнародному рівні. 

Для порівняння інноваційного рівня України з іншими країнами можна використати «Глобальний інноваційний індекс (GII)», який аналізує інноваційність у близько 132 країнах. Він визначає найбільш інноваційні економіки світу, висвітлюючи їх сильні та слабкі сторони. У таблиці 1 можна побачити зміну глобального інноваційного індексу, інноваційних ресурсів та інноваційних результатів протягом періоду з 2020 по 2023 рік для України.

Таблиця 1 – Інноваційні показники для України, 2020-2023 рр.

Рік

Глобальний інноваційний індекс

Інноваційні ресурси

Інноваційні результати

2020

45

71

37

2021

49

76

37

2022

57

75

48

2023

55

78

42

Джерело: складено авторами на основі [2, 3, 4]

Аналіз інноваційних показників України за 2020-2023 роки виявляє змішану динаміку. Хоча інноваційні ресурси зменшуються (з 71 у 2020 році до 78 у 2023 році), що свідчить про зменшення інвестицій в інновації та розвиток науково-технічного потенціалу, загальний індекс інновацій погіршується (з 45 у 2020 році до 57 у 2022 році), а потім трохи покращується до 55 у 2023 році. Коливання інноваційних результатів відображають нестабільність ефективності використання інноваційних ресурсів. Проте, незважаючи на вплив повномасштабного вторгнення, Україна посідає найвищі рейтинги за такими показниками, як творчі результати (37 місце), знання та технології (45 місце) та людський капітал і дослідження (47 місце) у 2023 році [4]. 

Україна має великий потенціал для технологічних інновацій, особливо в галузях комп’ютерних наук, інженерії, математики та фізики, завдяки високому рівню людського капіталу та численним вищим навчальним закладам. Країна має конкурентну перевагу в галузі ІКТ, що може привернути іноземні інвестиції. Однак, для реалізації цього потенціалу, Україні потрібно вирішити декілька проблем, зокрема, недостатнє фінансування наукових досліджень, відтік кадрів та недостатню інтеграцію в світовий науковий простір.

Посилання

Statistics Finland. Tilastokeskus. URL: https://www.stat.fi/meta/kas/tekn_innovaatio_en.html (date of application: 03.04.2024).

Global Innovation Index (GII). WIPO - World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/ (date of application: 03.04.2024).

Global Innovation Index 2022. wipo. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf (date of application: 03.04.2024).

Global Innovation Index 2023. wipo. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ua.pdf (date of application: 03.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни