ІННОВАЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

Анотація

У сучасному світі, де міжнародна торгівля та бізнес мають значний вплив на глобальну економіку, ефективне управління логістикою є критично важливим для підприємств. Інноваційні методи логістики дозволяють компаніям підвищити ефективність своїх поставок, знизити витрати та мати конкурентну перевагу на міжнародному ринку. У цьому контексті виникає необхідність пошуку та впровадження нових ефективних рішень логістики міжнародного бізнесу.

Існує широкий спектр інноваційних логістичних рішень, які можуть використовувати компанії, що ведуть міжнародний бізнес. Одним із найважливіших напрямків інновацій у логістиці є використання передових технологій. Сучасні інформаційні системи та програмне забезпечення, такі як системи управління ланцюгами постачання (Supply Chain Management Systems), сприяють оптимізації процесу розміщення замовлень, відстеження вантажу та управління запасами. Наприклад, використання системи GPS в автомобілях сприяє скороченню часу доставки та підвищенню точності вибору маршруту [1].

Іншим інноваційним методом є створення стратегічних партнерств та аутсорсингу в логістичній галузі. Підприємства можуть співпрацювати з логістичними компаніями, щоб сприяти більш ефективному управлінню ланцюгом поставок. Наприклад, аутсорсинг складських послуг дозволяє скоротити витрати на володіння складом і максимізувати кількість запасів. У 2016 році компанія «Deloitte» провела масштабне дослідження з ціллю зрозуміти переваги, які дає фірмі використання аутсорсингу (рис. 1) [2]. Як наслідок, більшість респондентів вважають, що аутсорсинг є одночасно стратегією економії коштів і оптимізації процесів. Вони зосереджуються на основних функціях виробничого процесу, щоб покращити організацію та спростити процес. Очевидно, що практичним результатом аутсорсингу є здатність спрямовувати ресурси на формування власних сильних сторін, в той час, як зовнішній стороні (аутсорсеру) надаються функції, які він може виконувати краще за інших. Таким чином, компанія може зосередитися на найважливіших аспектах у своїй діяльності -найновішими науковими досягненнями в галузі науки, техніки та технологій, щоб відповідати  очікуванням споживачів і дотримуватись вимог ринку.

 

Рисунок 1 – Причини застосування аутсорсингу згідно з Deloitte’s 2016 Global Outsourcing Survey Джерело: побудовано на основі [2]

Зростання уваги до питань сталого розвитку також спонукає підприємства до впровадження інновацій у логістиці. Екологічна логістика передбачає оптимізацію маршрутів доставки з метою зменшення кількості використовуваного палива та викидів CO2. Впровадження спеціалізованих програм та алгоритмів для планування маршрутів дозволяє знаходити оптимальні шляхи доставки, які дозволяють зекономити час, паливо та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Помітним трендом у сфері екологічної логістики є використання відновлюваних джерел енергії для забезпечення потреб логістичних процесів.

Встановлення сонячних батарей на складських приміщеннях, використання вітряної енергії для живлення транспортних засобів або складської техніки - це лише деякі приклади інноваційних рішень, спрямованих на зменшення впливу логістики на довкілля. Впровадження інноваційних рішень у цій сфері дозволяє підприємствам забезпечити не лише ефективність своїх логістичних процесів, але й відповідальність перед суспільством та довкіллям (табл.1) [3, с.40-45].

 

Таблиця 1 – Імплементація елементів зеленої логістики міжнародними логістичними операторами

Компанія

Елемент зеленої логістики

Умови використання

DHL

Сервіс GoGreen

DHL підраховує кількість викидів СО2 при транспортуванні кожного вантажу з моменту його прийому та часу доставки отримувачу. При

цьому клієнт може заплатити на 3% більше, ніж це виходить зі стандартних тарифів. DHL інвестує зібрані грошові кошти у програми захисту клімату по усьому світі.

K Line

Інноваційна комп’ютерна система з оптимізації роботи двигуна на основі моніторингу погодних та

гідрографічних умов

Компанія K Line встановила на суднах комп’ютерну систему, яка на основі постійного моніторингу погодних та гідрографічних умов оптимізує роботу двигуна, що, у свою чергу, призводить до зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферу на 1%.

UPS

Машини з гібридним двигуном

Оператор експрес-доставки UPS придбав 130 машин з гібридними двигунами, які протягом року можуть споживати на 35% палива менше, ніж транспорт з двигуном внутрішнього згорання. Розмір  заощаджених» викидів еквівалентний обсягу вихлопів, який на рік становить на 128 легкових автомобілів

Heineken

Економія води, енергії у процесі

виробництва та дистрибуції. Застосування екологічного пакування та утилізація відходів.

Компанія проводить роботи щодо зниження вуглекислого газу шляхом зменшення ваги упаковок, а також їх товщини, щодо підвищення енергоефективності при їх виробництві та збільшення частки використання утилізованих матеріалів. Також компанією удосконалюється процес доставки продукції, обираються оптимальні види транспорту та маршрути, контролюється ефективність використання та максимальне завантаження усіх типів транспортних засобів.

Джерело:розроблено авторами на базі  [1, 2, 3]

У сучасному світі міжнародний бізнес стає більш конкурентноспроможним і інноваційні логістичні рішення мають вагомий вплив на успіх компаній. Інноваційні методи логістики, включаючи використання передових технологій, стратегічні партнерства та аутсорсинг, а також відповідність актуальним екологічним вимогам, сприяють підвищенню ефективності управління постачанням, зниженню витрат і підвищенню міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Інноваційні логістичні рішення мають вирішальне значення для успішної роботи компаній у міжнародній торгівлі. Їх впровадження дозволяє підприємствам не тільки забезпечити більш ефективне функціонування

Посилання

М. Крістофер, «Логістика і менеджмент ланцюгів поставок», вип. 4, 2016. – URL: https://www.ascdegreecollege.ac.in/wp-content/uploads/2020/12/Logistics_and_Supply_Chain_Management.pdf (дата звернення: 29.03.2024)

Deloitte's 2016 Global Outsourcing Survey. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/technology/2016%20GOS%20-%20External%20vFinal.pdf (дата звернення: 29.03.2024).

A. Bracken, Green Logistics? 2024. – URL: https://www.abtslogistics.co.uk/green-logistics/ (дата звернення: 29.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни