РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК

Автор(и)

Анотація

Вивчено різноманітні аспекти цифровизації логістичних процесів із використанням сучасних технологій та цифрових інструментів [1]. Аналіз здійснений зосереджувався на виявленні ключових сфер, де цифрові рішення можуть принести найбільшу користь у вдосконаленні ланцюгів поставок. Особлива увага була приділена областям зведення запасів, прогнозуванню попиту, оптимізації маршрутів та управлінню складами.

Опановано різноманітні цифрові інструменти та платформи, які доступні для впровадження в логістичний процес [2]. Визначено їхні можливості та переваги, а також враховано особливості їхнього використання в конкретних умовах підприємства.

Проаналізовано результати впровадження цифрових платформ в реальних бізнес-сценаріях. Виявлені позитивні та негативні аспекти використання цих інструментів, а також способи їх оптимального використання для досягнення поставлених цілей.

 

Таблиця 1 – Аналіз ефективності цифрових платформ в оптимізації логістики у ланцюгах поставок

Аспекти

Позитиви

Негативи

Оптимальне використання

Ефективність

Покращення продуктивності та ефективності процесів

Можливість залежності від правильності технологічних рішень

Врахування потреб та специфіки конкретного підприємства

Вартість

Зменшення витрат на операційну діяльність

Великі витрати на впровадження та підтримку системи

Ретельне планування бюджету та інвестицій

Інтеграція

Покращення координації та співпраці між підрозділами

Складність інтеграції з існуючими інформаційними системами

Розроблення стратегії поетапного впровадження та інтеграції

Адаптивність

Можливість швидкої реакції на зміни в середовищі

Потреба в системному навчанні та перепідготовці персоналу

Постійне оновлення та адаптація до змін у вимогах

 

Проаналізовано результати впровадження цифрових платформ, що дозволяє виділити як позитивні, так і негативні аспекти їхнього використання в реальних умовах бізнесу. Однак знаходження оптимальних шляхів використання цих інструментів може забезпечити успішну реалізацію стратегічних цілей підприємства.

Систематизовано зібрані дані та висвітлено ключові висновки щодо ефективності впровадження цифрових платформ у логістичних процесах. Враховано різноманітні аспекти, такі як вартість впровадження, часові рамки, необхідність перепідготовки персоналу та вплив на загальну ефективність підприємства.

Зроблено висновок, що цифрові платформи є потужним інструментом для оптимізації логістичних процесів управління ланцюгами поставок. Однак їх успішне впровадження вимагає комплексного підходу, який враховує специфіку діяльності підприємства та його поточні потреби. Тільки такий підхід дозволить максимально використовувати переваги цифрових технологій для підвищення ефективності та конкурентоспроможності бізнесу.

 

Посилання

Герман, І.В., Скуратівський, В.Ю., Тимчик, Г.І. (2018). Логістика: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури.

Онопченко, О.М. (2019). Цифрова трансформація логістики: практичний підхід. Київ: Видавничий дім «Наукова думка».

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств