ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Автор(и)

Анотація

Ефективна реалізація логістичних процесів є важливою складовою успішної збутової діяльності підприємства. Вона дозволяє забезпечити отримання низки важливих результатів діяльності, таких як зниження рівня витрат, диверсифікація сфер діяльності, підвищення якості прийняття управлінських рішень, своєчасна доставку продукції споживачам, належний рівень обслуговування клієнтів [1].

Логістичні процеси у збутовій діяльності компаній охоплюють широкий спектр операцій, починаючи з управління замовленнями клієнтів і завершуючи зворотною логістикою. Перш за все, компанії приймають замовлення від клієнтів через різноманітні канали, такі як веб-сайт, call-центр або торгових представників тощо. Далі відбувається обробка та консолідація отриманих замовлень, планування та формування, відвантаження продукції. Наступним кроком є складські операції, що включають зберігання готової продукції, комплектацію окремих замовлень та безпосереднє відвантаження товарів замовникам [2].

Транспортна логістика є невід'ємною частиною збутових процесів, адже передбачає вибір найбільш оптимальних маршрутів доставки, взаємодію з транспортними компаніями та відстеження переміщення вантажів та управління процесом поверненнями, що охоплює прийом та обробку повернутих товарів від клієнтів, а також опрацювання пов'язаних рекламацій. Також, зворотна логістика відповідає за збір, переробку чи утилізацію відходів, тари та неліквідних товарів. Усі ці різноманітні процеси потребують ретельної координації між підрозділами компанії, а також тісної взаємодії з постачальниками та логістичними операторами.

Оптимізація логістичних процесів у збутовій діяльності компаній, на нашу думку, повинна зосередитися на трьох основних напрямках: скороченні часу доставки продукції кінцевим споживачам, мінімізації логістичних витрат та покращенні координації між різними ланками ланцюга поставок [3, 4].

Розглянемо детальніше можливі шляхи оптимізації логістичних процесів у збутовій діяльності компанії. Для скорочення термінів доставки та оптимізації маршрутів доцільно впроваджувати спеціалізовані програми маршрутизації автотранспорту, забезпечити транспортні засоби системами GPS моніторингу, що дасть змогу контролювати дотримання графіків доставки за розрахованими маршрутами. Для оптимізації складського управління варто зорієнтуватись на вдосконаленні процесів навантаження/розвантаження. Оптимізувати логістичні процеси доцільно шляхом впровадження сучасних методів обробки товарів для мінімізації часу простою транспорту та впровадження сучасних систем управління складом.Зниження рівня логістичних витрат можна досягнути за рахунок кількох ключових заходів. По-перше, оптимізації завантаження транспортних засобів. По-друге, перехід на мультимодальні перевезення шляхом поєднання автомобільного та залізничного транспорту для економії коштів. Окремим заходом може бути аутсорсинг деяких логістичних функцій, якщо це виявиться більш економічно вигідним.

Покращення координації між ланками ланцюга поставок є критично важливим для забезпечення ефективної системи логістичних процесів. Тому необхідно впроваджувати єдину інформаційну систему, яка інтегруватиме всіх учасників - виробників, постачальників, дистриб'юторів, логістичних операторів. Така система забезпечить безперебійний обмін актуальними даними щодо планів виробництва, стану запасів, накопичених замовлень тощо.

Впровадження комплексу описаних заходів дозволить компаніям значно оптимізувати логістичні процеси у збуті, скоротити терміни доставки продукції споживачам, знизити пов'язані з цим витрати та налагодити ефективну взаємодію між усіма учасниками процесу. Оптимізація логістики дозволить компаніям підвищити якість обслуговування, знизити витрати та зміцнити конкурентні позиції. Проте це потребує постійного вдосконалення процесів, впровадження інновацій та розвитку персоналу.

Посилання

Rushton A., Croucher P., Baker P. The Handbook of Logistics and Distribution Management. - Kogan Page, 2006 (date of access: 05.04.2024).

Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. - Pearson, 2011 (date of access: 05.04.2024).

Вантажні перевезення по Україні, низькі ціни на транспортування вантажів. УкрЛогіст. URL: https://ukrlogist.com.ua/vantazhni-perevezennya-po-ukraini/ (date of access: 05.04.2024).

ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ | Наукові конференції. Грудень 2013 | Наукові конференції. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3014 (date of access: 05.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств