ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ З ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

Анотація

Світ логістики постійно змінюється, а це означає, що повинні змінюватися знання, вміння та навички логістичного персоналу, зокрема, менеджерів з логістики. Одним із впливових факторів, який трансформує вимоги до компетентності логістичних менеджерів, є розвиток штучного інтелекту та його використання до оптимізації логістичних рішень. За даними дослідження Bloomberg Intelligence, до 2032 року генеративний ШІ стане ринком вартістю $1,3 трлн, а галузь зростатиме у середньому на 42% щороку протягом 10 років [1]. На думку багатьох експертів, штучний інтелект дозволяє збирати, аналізувати та інтерпретувати великі обсяги даних з різних джерел у реальному часі. Це покращує якість сервісу, довіру клієнтів та забезпечує вчасну та точну інформацію про статус замовлень. Є гіпотеза, що штучний інтелект звільнить менеджерів від рутинної операційної роботи і дозволить їм зосередитися на стратегічних питаннях та прийнятті рішень.  У звіті Tech Trends 2024 компанія Deloitte прогнозує, що з’являться платформи, які нададуть компаніям інструменти для використання генеративного штучного інтелекту без потреби глибокої внутрішньої технічної експертизи, перебудови технічних департаментів, пошуку нових спеціалістів.

Отже, застосування штучного інтелекту та машинного навчання у логістиці відкриває перед галуззю безліч можливостей для оптимізації та покращення процесів. Ці технології допомагають підприємствам знижувати витрати, підвищувати ефективність, та покращувати обслуговування клієнтів. Однак, для ефективної взаємодії зі штучним інтелектом та використання його потенціалу, менеджерам з логістики потрібно розвивати нові компетенції. Ті, хто зможе адаптуватися та набути необхідних навичок, виживуть і залишаться затребуваними на ринку праці.

Які компетенції майбутнього в логістиці? У майбутньому, коли штучний інтелект та цифрові технології стануть невід'ємною частиною логістичних процесів, від менеджерів з логістики вимагатимуться нові компетенції. Серед ключових компетенцій майбутнього можна виділити:

  1. Технологічна грамотність та навички роботи з даними. Здатність розуміти та ефективно використовувати цифрові технології, такі як штучний інтелект, машинне навчання, Інтернет речей, великі дані, хмарні обчислення тощо. Це включає вміння збирати, аналізувати та інтерпретувати дані для прийняття рішень. 
  2. Аналітичні та критичні навички. Здатність критично мислити, виявляти тренди та закономірності, розуміти причинно-наслідкові зв'язки, робити обґрунтовані висновки та приймати стратегічні рішення на основі аналізу даних та інформації. 
  3. Креативність та інноваційне мислення. Здатність генерувати нові ідеї, знаходити нестандартні рішення, бути відкритим до змін та інновацій. Це дозволить менеджерам з логістики адаптуватися до динамічного бізнес-середовища та знаходити нові можливості для підвищення ефективності. 

Отже, майбутні компетенції менеджерів з логістики будуть зосереджені на технологічній грамотності, аналітичних навичках, креативності, лідерстві, міждисциплінарному мисленні, стратегічному баченні та гнучкості. Ці компетенції дозволять їм ефективно керувати складними логістичними системами та забезпечувати конкурентоспроможність бізнесу в умовах цифрової трансформації.

Посилання

Generative AI to Become a $1.3 Trillion Market by 2032, Research Finds. URL: https://www.bloomberg.com/company/press/generative-ai-to-become-a-1-3-trillion-market-by-2032-research-finds/ (date of access: 18.03.2024

Tech Trends 2024. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/us176403_tech-trends-2024/DI_Tech-trends-2024.pdf (date of access: 07.03.2024)

ChatGPT і штучний інтелект у логістиці, 30 прикладів використання. URL: https://www.zfort.com.ua/blog/chatgpt-i-shtuchnii-intelekt-u-logistici-30-prikladiv-vikoristannya (date of access: 01.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств