ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Анотація

В умовах дефіциту фінансування підприємств питання планування товарних запасів набуває особливого значення. Адже, з одного боку, споживачі потребують широкого асортименту продукції, але цей підхід підвищує ризик замороження коштів у запасах менш популярних товарів, а з іншого боку, збільшення обсягу запасів дозволяє мінімізувати негативний вплив інфляції, а також зменшити витрати на транспортну логістику. В Україні управління товарними запасами ускладнюється з огляду на повномасштабне вторгнення рф, як наслідок [1]: знищення виробничих потужностей, ускладення транспортної логістики, підвищення ризиків втрати запасів в результатів окупації та обстрілів, здорожчання перевезень у зв’язку з підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали.

Планування запасів – це оптимізація їх обсягу, якості і структури задля ефективного, гнучкого, своєчасного задоволення потреб споживачів з урахуванням раціонального використання ресурсів підприємства, забезпечення його стійкого розвитку.

Якість планування запасів залежить від надійності прогнозування попиту, системної аналітичної роботи, нормування запасів. Оптимізація обсягів товарних запасів потребує врахування загальних і специфічних чинників, зокрема, сезонності попиту. Нами проведено її дослідження на прикладі лідируючої вітчизняної мережі магазинів плитки і сантехніки ТОВ «Агромат» (табл. 1.).

Таблиця 1 – Показники сезонності продажу ТОВ «Агромат»

Квартал

Чистий дохід, тис. грн

Сезонна хвиля, %

Модуль відхилення, тис. грн

Індекс сезонності,%

2022 рік

2023 рік

У середньому

1-й

400888

523160

462024

70,05

(=462024*100/

659554,4)

197530,4 (=|462024-659554,4|)

 

20,5%

(=(541264,5/4)*

100/

659554,4)

2-й

368931

803974

586452,5

88,92

73101,88

3-й

788265

932958

860611,5

130,48

201057,1

4-й

590660

867599

729129,5

110,55

69575,13

Загалом

2148744

3127691

659554,4

100,00

541264,5

Джерело: обчислено авторами за звітністю ТОВ «Агромат», за методикою [2]

 

За результатами розрахунків визначено, що індекс сезонності попиту на товари компанії «Агромат» становить 21%. Підвищення попиту спостерігається у третьому кварталі, на який припадає період відпусток, відтак і час ремонтів у домогосподарствах, а також у четвертому кварталі, де вагомим чинником є отримання державними установами фінансування для проведення ремонтів. ТОВ «Агромат» забезпечує широку асортименту пропозицію, що сукупно зі специфікою товару пояснює невисоку оборотність товарних запасів: 1,62 та 2,06 оберти, відповідно, у 2022 і 2023 роках. Товарні запаси становлять значну питому вагу в активах підприємства, за 2021-2023 рр. – це 63%. Означене підкреслює критичну значущість ефективного управління товарними запасами в системі управління підприємством задля досягнення його економічної стійкості.

Широкий асортимент і великі обсяги діяльності ТОВ «Агромат» передбачають співпрацю зі значною кількістю постачальників і споживачів, що ускладнює процес управління, у тому числі, планування товарних запасів. Для їх оптимізації необхідно застосовувати актуальні засоби автоматизації процесів. В умовах високої динамічності ринку, підвищення частоти форсмажорних обставин, браку коштів для фінансування поточної діяльності і розвитку підприємств, загострення конкуренції автоматизація процесів управління та планування товарних запасів сприятиме більш гнучкому реагуванню на мінливі запити споживачів та взаємодії з ефективнішими постачальниками.

Посилання

Кривешко О. В., Шпарик Я. Я., Мельник Н. В. Особливості управління запасами в кризових умовах. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL : http://surl.li/tjirv (дата звернення : 12.03.2024).

Бізнес-статистика: рек. до виконання курсов. роботи: навч. посіб. / Л. П. Шендерівська, О. В. Гук, Г. А. Мохонько. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 51 c. URL : http://surl.li/tivqr (дата звернення: 15.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Номер

Розділ

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств